Σας περιμένουμε εδώ!

Τα Αγγλικά  στις περιοχές της Νέας Ιωνίας, Πατησίων, Χαλανδρίου και 'Άνω Βριλησσίων  έχουν το όνομα των Syllabus Schools. 

Syllabus Νέας Ιωνίας
Σελινούντος 33 τηλ. 210 2723543  syllabus.n.i@gmail.com

Syllabus Άνω Πατησίων
Κ. Παλαμά 37, τηλ.211 4012185  patisia@syllabus-school.info

Syllabus Κάτω Χαλανδρίου
Αριστοτέλους 102, τηλ.211 4073348 contact@syllabus-school.info

Syllabus Άνω Βριλησσίων
Μεγ. Αλεξάνδρου 2, τηλ.210 8031588 syllabus.vril@gmail.com